Szolgáltatások

Ingatlanjog

Irodánk a kezdetektől foglalkozik ingatlan-adásvételi szerződések elkészítésével, amely nem csak magát a szerződés megírását jelenti, de magában foglalja az azzal kapcsolatos földhivatali eljárás lefolytatását is. Majdnem 5 éves tapasztalatunk segít abban, hogy valamennyi ingatlan-átruházással, bérbeadással kapcsolatos kérdésében segíteni tudjunk, ideértve a tanácsadástól a szerződések megszerkesztésén át a kapcsolódó hivatali és egyéb eljárások lefolytatását is.

Az évek során számos társasház alapítását folytattuk le, így ebben a körben is széleskörű tudással és rálátással rendelkezünk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a vonatkozó jogszabályi előírások változásait, mindig naprakész tudással állunk rendelkezésére.

Cégjog

Jogi szolgáltatás NyíregyházaVállalkozás folytatásának legkedveltebb módjai a társas vállalkozási formák, melyek közül a tagok korlátozott felelőssége és a viszonylag olcsó és egyszerű létrehozás miatt a korlátolt felelősségű társaságok (kft.) a legelterjedtebbek.

Irodánk számos társaság állandó és eseti képviseletét látja el, nem csak a hatóságok és bíróságok előtti képviselettel, hanem a szükséges vagy a törvény által kötelezően előírt cégmódosítások és cégbírósági eljárások során is. Akár cégalapításról, akár cégmódosításról van szó, precíz munkavégzéssel, rövid határidőkkel és versenyképes megbízási díjakkal várjuk.

Munkajog

Valamennyi magánszemély és gazdasági társaság életében meghatározó szereppel bírnak a munkajogi kérdések, hiszen vagy munkavállalóként vagy munkaadóként részt vesznek munkajogi jogviszonyokban. A munkajog napjainkra olyan összetett jogággá nőtte ki magát, hogy az abban való eligazodás speciális szaktudást, széles körű szakmai tapasztalatot és a vonatkozó joganyagok naprakész ismeretét igényli. Tekintettel arra, hogy a munkajog területén egy jogellenes rendelkezés hosszú távú pereskedéssel és súlyos anyagi következményekkel járhat, ezért ilyen kérdésekben elengedhetetlen a szakemberrel való konzultáció.

Mivel a legtöbb munkajogi kérdés azonnali választ és megoldást igényel, ezért az ilyen tárgyú megkeresésekre minden esetben írásban és szóban is rugalmasan és gyors válaszokkal igyekszünk megfelelni.

Követeléskezelés

A gazdasági válság rávilágított arra, hogy a kintlévőségek hatékony és gyors behajtása életbevágóan fontos a gazdaság valamennyi szereplője számára. Meggyőződésünk szerint a követeléskezelés már a szerződéskötés folyamatával elkezdődik, mivel ennek során teremthető meg az a feltételrendszer, amely minimálisra csökkentheti annak a lehetőségét, hogy a később benyújtásra kerülő számla kifizetetlen maradjon.

Tényként kezelhető, hogy minél később kezdődik meg a követelés érvényesítése iránti eljárás, annál kisebb az esélye annak, hogy az adós fizetni fog. Éppen ezért javasoljuk ügyfeleinknek, hogy már a szerződéskötéskor vegyék igénybe szolgáltatásainkat, az adós késedelembe esése esetén pedig haladéktalanul kezdjük meg a követeléskezelési folyamatot.

Adójog

Egyesek szerint két dolog elkerülhetetlen az életben: a halál és az adózás. Ez utóbbinak nem mindegy azonban a mikéntje és főleg nem a mértéke. Szakmai végzettségünk és kapcsolatrendszerünk révén ezért arra törekszünk, hogy ügyfeleinknek segítséget tudjunk nyújtani mind az adóoptimalizálás, mind az adóhatósági eljárások során. Mivel az utóbbi időszakban az adórevíziók száma jelentősen megnőtt, és a jogszabályváltozásoknak is köszönhetően az alkalmazható szankciók mértéke nagy mértékben megnövekedett, ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy a magánszemélyek és társaságok képviseletét az adóhatóság előtti eljárásokban már a kezdetektől szakember lássa el.

Dr. Radics László és Dr. László Tímea ügyvéd, Nyíregyháza