Szabályozás

Az ügyvédi tevékenységet több jogszabály, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott előírások szabályozzák, melyek közül az alábbiakat kívánjuk kiemelni.

Ügyvédi szabályozás, Nyíregyháza

Egyéb, a mindennapokban is jelentőséggel bíró, kiemelkedő fontosságú jogszabályok:

  • a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – a hétköznapokban is fontosak lehetnek a leggyakrabban használt szerződéstípusokra vonatkozó alapvető előírások, úgymint ingó- és ingatlan adásvételi szerződés, bérleti szerződés, vállalkozási szerződés stb., az öröklés rendje és a végrendeletre vonatkozó szabályok, melyek alapvető szabályait a Ptk. tartalmazza.
  • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény - a gazdasági társaságok általános szabályait, az egyes típusú gazdasági társaságokra (kkt., bt., kft, zrt., nyrt.) vonatkozó szabályokat, a tagok és a társaság viszonyát meghatározó előírásokat tartalmazó jogszabály.
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényszabályozza többek között az öröklési, ajándékozási, visszterhes vagyonátruházási illeték alapját és mértékét, valamint tartalmazza az egyes bírósági és hatósági eljárásokban fizetendő eljárási illetékekre, illetve mentességekre vonatkozó előírásokat.

EGYES JOGSZABÁLYOK ISMERETE NEM HELYETTESÍTI A SZAKSZERŰ JOGI SZOLGÁLTATÁST! Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal, időpont-egyeztetés emailben vagy telefonon az Elérhetőségek menüpont alatt megadott telefonszámon vagy email-címen.

Dr. Radics László és Dr. László Tímea ügyvéd, Nyíregyháza