Hírek

Kft.-k kötelező törzstőke emelése

0

A 2014. március 15. napján hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a korábbiakhoz képest magában foglalja majd többek között a gazdasági társaságok jogát is, melyet jelenleg külön törvény rendez. Az egyik legfontosabb változás, amely a legelterjedtebb cégformát, a korlátolt felelősségű társaságot fogja érinteni, az a törzstőke jelenlegi 500.000.- Ft-ról 3.000.000.- Ft-ra történő emelése. Erre a társaságok 2016. március 15. napjáig kaptak haladékot azzal, hogy a törzstőke-emelési kötelezettségnek az első cégmódosítással egyidejűleg eleget kell tenni. Tehát a társaságban beállt bármilyen változás csak abban az esetben vezethető át a cégjegyzéken, ha azzal egyidejűleg a törzstőke emelése is megtörténik. A határidő leteltét követően azok a cégek, amelyek a törvényi kötelezettségnek nem tettek eleget, és nem alakultak át olyan gazdasági társasággá, amely szabályainak megfelelnek (bt., kkt.), úgy törvényességi felügyeleti eljárás keretében akár a társaság törlésére is számíthatnak.  Mindezen szabályok azonban még változhatnak…

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Dr. Radics László és Dr. László Tímea ügyvéd, Nyíregyháza